Domov

Divadlo Dino

110

Ďakujem všetkým členom, zamestnancom a návštevníkom

za pekný spoločne strávený večer

a divadlu DINO za fantastický kultúrny zážitok,

verím že sa všetci spoločne znovu

najneskôr do roka a do dňa stretneme.

 
Ing. Juraj Lednický